Solheim anno 1924. Då andre byggetrinn var ferdig, såg Transformatorhallen på Solheim slik ut: EIn katedral over vasskrafta som vart ført frå Samnanger. Diverre blei bygget vandalisert like etter krigen og er i dag ikkje til å kjenne att.
Ubb/atelier Kk

Sigurd Lundes signalbygg

I star­ten av Fjøsangervegen står det to bygg sig­nert same ar­ki­tekt – ein elek­trisk ka­te­dral og eit grav­ka­pell. Det før­s­te blei van­da­li­sert like et­ter kri­gen, me­dan det and­re står som det gjor­de for ak­ku­rat hund­re år si­den.
Av
Publisert