Skipanesgrenda ein grytidleg vintermorgon. Frostrøyken kjem sigande opp frå Mildeelva mellom gardsbygningar og boligar. Det var her Rasmus Skibenes i i mange år dreiv med kyr og sauer. Dagleg tok han seg av landskapet.
Nicholas H. Møllerhaug

Stille i Skipanesgrenda

Det er ikkje mange grender att i Bergen idag. Ei av dei få ligg i Skipanesvegen på Milde i Ytrebygda. Halden i hevd av ein heidersmann – som nyleg gjekk bort.
Av
Publisert