Originalteikningane viser korleis Konow Lund opprinneleg såg for seg Villa Amundsen på Kråkenes – ein typisk Konow Lund villa. Kompetente forslag frå byggherren førte til eit heilt anna uttrykk. I dag framstår villaen som eit av Konow Lunds mest moderne hus.
Nicholas H. Møllerhaug

Mestermøte i Bergveien

Her er eit sær­merkt sam­ar­bei­de på Kråkenes – mel­lom den gam­le arkitektmeisteren og ein re­kla­me­gu­ru med man­ge ta­lent.
Av
Publisert