– Nå håper jeg hun griper ballen som bergenser, og gir en klar melding til regjeringen sin om den helseskadelige luften flere norske byer opplever, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

«Bergen kommune ønsker å gi bergenserne en trygg og sunn byluft. For å klare dette også på kort sikt trenger vi din hjelp», skriver byrådslederen i et brev til statsminister Erna Solberg.

Brevet ble sendt onsdag, dagen etter at avgjørelsen om datokjøring i Bergen ble gjort.

Trenger flere muligheter

Byrådslederen skriver om bystyrets fire strakstiltak for Bergen for perioder med dårlig luftkvalitet: Varsle dårlig luft og vise til helseråd, iverksette tiltak på veibanen for å redusere spredning av svevestøv, anmode om at skip flyttes fra Bergens indre havn, samt innføre datokjøring.

- Vi var nødt til å innføre datokjøring med tanke på bergensernes helse. Det er ikke et tiltak vi ønsker å bruke, for det gjør hverdagen vanskeligere for mange. Derfor trenger vi flere muligheter, sier Schjelderup.

Han forteller onsdag at de har fått beskjed om en merkbar nedgang i biltrafikken. Veitrafikksentralen fortalte onsdag formiddag om færre biler på veiene i morgenrushet.

Dette vil de innføre

Nå ønsker han fortgang i arbeidet med å gi kommunene mulighet til å bruke andre tiltak enn datokjøring på dager med høy luftforurensning. Derfor trenger byrådslederen nå statsministerens hjelp.

Schjelderup skriver at byrådet om kort tid vil fremme en sak hvor de ber om muligheten til å innføre midlertidig høyere bompengetakster på dager med helseskadelig luft, men da vil de først trenge en ny forskrift fra Samferdselsdepartementet.

– Vi jobber også med permanente og langsiktige løsninger. Det krever et samarbeid med regjeringen, at vi får mer statlige penger til kollektivtrafikk og utbygging av ringveisystem som gjør at vi får biltrafikken vekk fra sentrumskjernen, sier han.

Et bredt politisk flertall i Bergen kommune har bedt om endringer i lover og statlige forskrifter som gir kommunen anledning til å forbedre byluften. Punktene under er nevnt i brevet:

  • Innføring av permanente miljødifferensierte bompenger
  • Innføring av midlertidig høyere bompengetakster på dager med helseskadelig luftforurensning eller varsel om slik helseskadelig luft etter lokalpolitisk vedtak er fattet.
  • Hjemmel til å bortvise skip fra sentrumsnære havneområder på dager med høy luftforurensing.
  • Innføring av lav- og nullutslippssoner.