– Helt greit. Noe må gjøres, sier Øystein Sivertsen.

Bilen hans har registreringsnummer som slutter på oddetall. Dermed var han en av dem som måtte la bilen stå som følge av at datokjøring ble innført onsdag.

LES MER: Derfor blir det datokjøring

Det innebærer at turen hjemmefra på Hop til arbeid i Sandviken vil ta betydelig mer tid. Fra cirka 20 minutter til nærmere en time, hver vei, forklarer han.

– Det har en tidsmessig kostnad, men det er greit nok, fordi hensyn til helse er viktigere.

Les også: Fem spesielle datokjøringsproblemer: – Hva skal vi gjøre hvis...?

Sivertsen synes det er bra at byrådet viser handlekraft, og har ikke noe imot å bytte ut privatbil med bybane noen dager. Han etterlyser imidlertid mer langsiktige tiltak.

– Vi vet ikke ennå hvor stor effekt akutte tiltak som datokjøring har. Slik jeg ser det, bør i hvert fall skipene i havnen få landstrøm, sier Sivertsen.

De omfattende tiltakene som er innført i Bergen for å forhindre luftforurensing i den kalde og stillestående luften, har ikke gitt umiddelbar effekt.

Onsdag klokken 0725 meldes det at forurensingen har steget. Måleren på Danmarks plass viser oransje nivåer av NOX.

Klokken 0840 lyste målerne oransje ved Rådhuset.

Datokjøring i Bergen - dette gjelder

Byrådet har tirsdag 5. januar fattet vedtak om å innføre datokjøring innenfor ytre bompengering i Bergen. Datokjøringen gjelder fra onsdag 6. januar kl. 06.00 til tirsdag 12. januar kl. 2200, eller til faren for overskridelser er over. Det var ingen datokjøring i helgen.

Personbiler med nummerskilt som ender på partall, kan kjøre på partallsdager, altså tirsdag denne uken. Biler med skilt som ender på oddetall, kan kjøre mandag og onsdag.

(Partall er 0,2,4,6,8, oddetall er 1,3,5,7 og 9.)

Det er ikke datokjøring om natten mellom klokken 22 og 06.

Biler med tre eller flere personer får lov til å kjøre alle dager.

 Kjøring knyttet til liv og helse, samt elbiler, hybridbiler, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og biler som brukes av funksjonshemmede er også unntatt fra datokjøringen.

De neste dagene styrkes busstilbudet ytterligere for å gi bedre kapasitet.

Her kan du lese hele vedtaket fra Bergen kommune.

Vedtaket om datokjøring er gjort i tråd med forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak. Du kan lese hele forskriften her.

Kilde: Bergen kommune