Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha bompenger til 225 kroner på dager med dårlig luft

Artikkelen er over 5 år gammel

Byrådet ønsker å heve bompengesatsen på dager med dårlig luft til 225 kroner per passering.

– Vi trenger et virkemiddel som er bedre enn datokjøring. Femdobling av dagens bompengepris er kun et anslag, men vi er nødt til å gjøre noe med luftkvaliteten, sier Tryti til BA

Fra 1. februar vil det koste 45 kroner å passere bomringen i Bergen i rushtiden. En femdobling vil da føre til at prisen kan bli hevet til 225 kroner per passering på dager med dårlig luft.

Byrådet vurderer også å heve prisene betydelig utenfor rushtiden.

Ønsker innfartsparkeringer

Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, sier til BA at en slik øking av bompasseringen er noe som kan ramme usosialt. Han mener de må fokusere på langsiktige tiltak fremfor akuttiltak.

– Byrådet må tenke langsiktige tiltak. Det kan for eksempel være å bygge innfartsparkeringer, og buss eller bane i egne traseer inn til sentrum. Mange er avhengig av bilen for barnehage og skole, og dette kan avløses med en innfartsparkering. Dette er noe man også kan ha god nytte av hele året, forteller Sødal.

Han mener også at man bør se på skipstrafikken og nærings- og nyttetransporten.

– Det er nemlig enda usikkert hvilke effekt slike akuttiltak vil ha, påpeker Sødal.

Byråd for bymiljø Anna Elisa Tryti er enig i at innfartsparkering kan være et nyttig tiltak.

– Vi vil se på dekning og behov for innfartsparkering sammen med fylkeskommunen, svarer Tryti.

Krøttersti for hest og kjerre

Eirik Kristensen, leder i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), avdeling Bergen, reagerer også på byrådens forslag og kaller det urimelig. Han mener at kollektivtrafikken ikke kan ta unna alle reisende. Kristensen påpeker at spesielt barnefamilier vil bli rammet av dette.

– Byrådet er nødt til å tenke langsiktig for å få ned luftforurensingen, sier Kristiansen til BT.

Han etterlyser også en alternativ vei enn det som allerede finnes, for dem som kjører fra Fana til Åsane. Han kaller dagens løsning gjennom Arna for en «krøttersti bygget for hest og kjerre».

Byråd for bymiljø, Anna Elisa Tryti (Ap) sier til BT at for henne er det viktig at ikke økt bompengesats blir et usosialt tiltak, og at transportanalyser viser at det kun er en liten andel av de reisende som er helt avhengige av bil.

Forsker i transportøkonomisk institutt, Harald Aas, foreslår et rent forbud mot dieselbiler på dager med høy luftforurensing.

– Det er dieselbilene som er hovedsynderen når det gjelder NOx, sier Aas til avisen.

– Politisk sabotasje

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) mener byrådet allerede kunne hatt muligheten til å øke bomsatsene ved helseskadelig luft nå dersom forrige byråd hadde fulgt opp bystyrevedtaket som ble gjort i januar i fjor.

– Bystyret vedtok i januar 2015 et prinsipp om høyere bomsatser ved helseskadelig luft. Bystyret påla da byrådet å legge frem en konkret sak om takstsystem som så kunne godkjennes av staten. Det forrige byrådet gjorde ingenting for å følge opp vedtaket. Denne politiske sabotasjen har medført at vi denne vinteren har færre alternative tiltak enn ellers, sier Schjelderup i en e-post til BA.

Kommentarer til denne saken