Luftforurensingen i Bergen denne uken har ført til både datokjøring og oppfordringer til bergenserne om å avstå fra både bilkjøring og vedfyring.

En omstridt kilde til forurensing er likevel verken peis eller bil, men supplybåtene som ligger til kai i Bergen. Julie Andersland fortalte etter tirsdagens beredskapsmøte at byrådet ba Bergen Havn om å flytte båtene, men at havnen ikke ville dette.

– Vi har bedt dem om å flytte skipene, det vil de ikke. Vi har en uenighet om hvorvidt de har anledning til å beordre skipene bort, sa klimabyråden.

Konstituert havnedirektør Ulrik Jørgensen fortalte på sin side at de hadde registrert et ønske om flytting, men ikke en formell beskjed, og at havnevesenet reduserer aktivitene i havnen «mest mulig».

– Vi har anmodet rederiene om å søke og finne alternativ havn, sa Jørgensen tirsdag.

Onsdag formiddag kunne havnedirektøren melde at fem båter, men bare to supplybåter, har flyttet på seg, og havnedirektøren var ikke tilfreds.

– Vi er ikke helt fornøyde foreløpig. Vi har gitt anmodning til alle om å søke alternative løsninger, og er i ferd med å ta en ringerunde til ledelsen til de viktigste supplyrederiene for å understreke alvoret i situasjonen, fortalte Jørgensen.

Onsdag ettermiddag så imidlertid utsiktene lysere ut. Bergen og omland havnevesen sendte da ut en pressemelding om at det torsdag er ventet en halvering i antallet supplyskip, fra tolv til seks, hvorav ett av dem ligger på landstrøm.

«Det tas forbehold om endringer i seilingsplaner, men utviklingen viser at rederiene tar situsjonen på alvor, og vi er takknemlig for samarbeidsviljen som utvises», heter det i pressemeldingen.

Uenige om bortvisningsadgang

Mens havnen i denne omgang ber rederiene om å flytte båtene av hensyn til luften, er det et omdiskutert tema hvorvidt de av samme grunn kan beordre båtene bort.

BA meldte i onsdagens avis at kommunen ønsker å bortvise supplybåtene fra havnen ved høy luftforurensning, men ønsker en avklaring av hvorvidt de kan gjøre dette med grunnlag i havne- og farvannsloven § 39.

Mens jussprofessor og spesialist i forvaltningsrett Bjørn Henning Østenstad i likhet med kommunen mener at bestemmelsen utgjør nødvendig rettsgrunnlag for å sende forurensende skip ut av havnen idet forurensningen utgjør en helserisiko for innbyggerne, er ikke havnevesenet enig. Kommende mandag skal spørsmålet avklares i et møte Sjøfartsdirektoratet har invitert til.

– Vi ser frem til å få det avklart. Nå er det forsåvidt avklart i en uttalelse fra Lovavdelingen, og det er den vi forholder oss til i øyeblikket. Blir den tolkningen endret, forholder vi oss til det, sier havnedirektør Ulrik Jørgensen til BA.

Uttalelsen Jørgensen sikter til ble avgitt av Justisdepartementets lovavdeling i fjor vår, men hva den egentlig sier, hersker det uenighet om.

Professor Østenstad tolker den nemlig som et noe uklart uttrykk for synet at skip kan bortvises på grunn av luftforurensing i byen. Dette synet deler ikke havnevesenet:

– Vi tolker - og det gjør et samlet havne-Norge - uttalelsen som at vi har mottaksplikt og at vi ikke kan avvise skip på grunn av generell luftforurensning. Vi registrerer at andre har en annen oppfatning, men foreløpig føler vi det eneste riktige er å følge tolkningen, hevder han til BA, men tilføyer:

– Får vi andre tolkninger på bordet, vil vi forholde oss til det.

Tjente 18,1 millioner på offshore og supply

Bergen og omland havnevesen hadde i fjor større inntekter fra offshoreanløp enn de har hatt de siste årene.Offshore- og supply-skip sto i fjor for minst 18,1 millioner kroner av havnevesenets totale inntekter på 151,8 millioner kroner.

Det tilsvarer nesten 12 prosent av totalinntektene.Til sammenligning lå inntektene fra offshoreanløp på henholdsvis 14,6 millioner i 2013 og 17,9 millioner i 2014. 

Ifølge Jørgensen gjenstår det noe føring av inntekt for 2015.

– Jeg antar tallene blir litt høyere når alt er talt opp, sier  han.

– Dersom en skulle komme til at havnen har bortvisningsadgang; hva blir de økonomiske konsekvensene for dere?

– Økonomien er underordnet i denne sammenheng. Inversjonsperiodene er relativt korte, så de økonomiske konsekvensene er marginale for Bergen Havn.

Når det gjelder den verserende påstanden om at et supplyskip slipper ut like mye som 4800 biler, mener Jørgensen at «det tallet bør tas med en klype salt», og forteller at havnevesenet ønsker å bringe tallene på det rene.

– Folk er jo litt uenig i hvor stor andel av utslippene supplyskip gir, og det er jo avhengig av værforhold fra dag til dag. Vi har bestilt en studie fra Nansen-instituttet som skal bringe fakta på bordet når det gjelder de ulike forurensingskildene i Bergen. Den skal ha fokus på båtenes utslipp og ventes ferdig i juni, forteller den konstituerte havnedirektøren. Studien skal ha blitt bestilt i november eller desember, sier han.

Lite mottakelige for landstrøm

Selv om Skoltegrunnskaien har fått tilkoblingspunkt for landstrøm, slik at båtene ikke må ligge med motoren gående, er det enn så lenge få som benytter seg av tilbudet.

– Det er dessverre en liten andel så langt. Av de skipene som trafikkerer Bergen, kjenner jeg til to skip som kan motta landstrøm, men vi forventer at flere skip etter hvert vil ta investeringen som er nødvendig for å kunne motta landstrøm, påpeker han. Ifølge Jørgensen varierer tallene for hvor mange supplyskip som frekventerer Bergen Havn, men han anslår at antallet kan ligge rundt hundre.

– Kan det bli aktuelt å kreve mottakelighet for landstrøm for at båter skal få ligge midt i byen?

– Det ligger i så fall et stykke frem i tid.