Klokken 1900 var det nok en gang farlige nivåer av luftforurensing på Danmarks plass.

Både grenseverdiene for NOX og PM2,5 var på rødt nivå.

NOX kommer hovedsakelig fra trafikken, mens PM2,5 skyldes partikler fra veiene og vedfyring.

Også tidligere på tirsdag var det elendig luft i det trafikkerte krysset.

Det er ikke bare i Bergen det er dårlig luft. Det er røde målinger i Lillestrøm, Bærum, Fredrikstad, Oslo og Stavanger tirsdag kveld.

Kan bli minus 15 grader

Statsmeteorolog Jørgen Grønneberg sier følgende om værsituasjonen tirsdag kveld.

– Det er dessverre en gunstig situasjon, hvis jeg kan si det slik, for dannelse av høy luftforurensing.

Han peker på flere faktorer. Det er lite vind og lave temperaturer. Det fører til ansamlinger av kald luft langs bakken. Dermed blir det lite sirkulasjon og det hoper seg opp med luftforurensing.

I temperaturprofilen utarbeidet av Nansensenteret og Geofysisk institutt, ser man at det er en såkalt grunn inversjon klokken 2020 tirsdag.

Langs bakken ligger temperaturene på -4,8 grader. Opp mot 200 meter stiger det til -4,1 grader, før temperaturene synker som normalt igjen opp mot Ulriken.

– Det kan bli svært kaldt i natt. I Bergen kan det bli -10 grader. I kuldegroper som ved Kalandsvatnet og på Nesttun for eksmpel kan det bli – 15 grader, sier Grønneberg.

Værsituasjonen som skaper inversjon, vil vedvare også på onsdag.

– Vi kan forvente at vi kan få høye konsentrasjoner av luftforurensing på onsdag også. Både under morgen – og ettermiddagsrushet og til kvelden.

Natt til torsdag kan det også bli svært kaldt. Fra fredag av ventes det et væromslag og det blir mildvær, vind og byger.

– Da er nok perioden med høy luftforurensing over for denne gang.

Dette svarer byråden

Klimabyråd Julie Andersland svarte følgende på spørsmål om datokjøring på tirsdag. 

– Slik værmeldingen ser ut nå så vil vi ikke iverksette datokjøring i denne omgang. Ifølge beredskapsplanen skal det være varslet tre dager eller mer med fare for høy luftforurensing før dette tiltaket brukes. Det varselet vi har fått nå, viser at situasjonen skal bedre seg allerede på torsdag. Vi har iverksatt alle andre tiltak i beredskapsplanen og følger situasjonen kontinuerlig.

Det ble iverksatt datokjøring fra 6–8. januar. Helsevernenheten har gått gjennom utslippene i Bergen for denne perioden.

– Situasjonen denne uken er annerledes enn da det ble innført datokjøring i begynnelsen av måneden. Da viste værvarselet fare for høy luftforurensing i over en uke i strekk. Datokjøring er et viktig tiltak, fordi det har tydelig effekt på biltrafikken, men det har store konsekvenser for folks hverdag og må derfor brukes med omhu.

Andersland sier at man har et stykke å gå med tanke på tiltak mot luftforurensingen.

– Det er ikke gitt at dagens beredskapsplan er perfekt. Byrådet ønsker å revidere denne i løpet av første halvår, både på grunn av nye varslingsklasser og ny informasjon om hvor farlig forurensingen er. Vi vil også legge frem en sak for bystyret om alternativer til datokjøring på dager med høy luftforurensing. Neste vinter skal vi være enda bedre forberedt.