De har brukt data fra byens luftmålere i Åsane, på Danmarks plass, ved Rådhuset og i Loddefjord, samt antall bompengepasseringer.

– Vi har sammenlignet data fra to dager uten datokjøring: Mandag og tirsdag (4. januar-5. januar) og dagene med datokjøring: Onsdag, torsdag og fredag (6-8. januar). Her kan man si værsituasjonen var ganske lik. Det var kaldt og lite vind, sier leder for helsevernenheten, Sonja Skotheim.

En sammenligning av bompasseringer over 13 stasjoner i Bergen viser en reduksjon av antall kjøretøy på mellom 19.000 og 20.000 kjøretøy per dag etter innføring av datokjøring i Bergen i 2016. Dette tilsvarer en reduksjon på mellom 15–16 prosent.

Effekten av dette kan man muligens se på første dag med datokjøring, onsdag 6. januar. Tre av fire målestasjoner (Danmarks plass, Loddefjord og Rådhuset) for luftkvalitet registrerte en reduksjon av luftforurensning onsdag sammenlignet med dagen før.

– Det kan være en effekt av datokjøringen, opplyser Skotheim.

På grafene kan man se at nivåene av luftforurensingen øker igjen på torsdag og fredag, dette til tross for at det også var innført datokjøring de to dagene.

– Vi tror at nivåene ville vært høyere om det hadde vært flere biler på veiene. Færre biler gir mindre utslipp. Det er en kjensgjerning.

 

Ni overskridelser

Det gjelder å holde tungen beint i munnen når det er snakk om lokal luftforurensning. Man skiller mellom NO2-utslipp som kommer fra trafikk og svevestøv (PM2,5 og PM10) som kommer fra vedfyring og asfalt/dekkslitasje. Det var periodevis høye forekomster av PM2,5 da datokjøring pågikk. Dette skyldes nok stort sett vedfyring, ifølge Skotheim.

I henhold til Forurensningsforskriften er det tillat med maksimalt 18 overskridelser over 200 mikrogram/m³ av timeverdien for NO2 i løpet av et kalenderår. 

– Hittil i 2016 har vi allerede overskredet denne grenseverdien ni ganger på Danmarks plass, sier hun.

Ifølge rapporten gikk man over grenseverdien for NO2-utslipp to ganger under perioden med datokjøring.

– Dersom restriksjoner ikke ble innført, så kunne man risikert flere timeverdier over 200 på Danmarks plass i den aktuelle perioden, påpeker Skotheim.

 

I rapporten skriver helsevernetaten følgende under overskriften «vurderinger»

«Uten restriksjoner for kjøretøy, så kunne man nok ha registrert høyere konsentrasjoner av forurensning på torsdag t.o.m. fredag, dersom man forutsetter at værsituasjonen var helt lik for disse dagene som for dagene forut, og at luftforurensningen akkumuleres i en viss grad fra dag til dag»

Usikkerhetsmomenter

De legger samtidig til i rapporten at: «På grafene som viser NO2-forurensning på Danmarks plass faller dog forurensing til samme nivå om natten både på de to dagene uten restriksjoner og de to dagene med restriksjoner før det bygger seg opp igjen.»

Skotheim sier at det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til rapporten.

– Hvor mye reduksjon av utslipp det medfører er vanskelig å si noe om uten å ha kunnskap om hvilke typer kjøretøy som fjernes fra veiene den aktuelle dagen og som ellers ville ha kjørt.

Hun sier videre at det også er usikkerhet rundt hvor mye værsituasjonen og den såkalte inversjonen har spilt inn de dagene de har tatt for seg.

– Vi kan slå fast at datokjøringen har hatt en effekt på luftforurensingen, men vi kan ikke si hvor mye reduksjon det kan ha medført. Rapporten er sendt til byrådet og kommunaldirektørene, sier hun.

Saken oppdateres.