– Ikke nok mot hyblifisering

– Byens politikere må gi seg selv virkemidler for å bekjempe hyblifisering i sentrum.