Byparlamentarismen strøk på eksamen

Det po­li­tis­ke rus­ke­væ­ret et­ter Vigilo-skan­da­len var på man­ge må­ter eks­amen for kom­mu­nens par­la­men­ta­ris­ke sy­stem. Det gikk ikke så vel­dig bra.