Byråden må lytte til folket

Av

Vi bruker ikke fritiden på å kjøre rundt og forurense, vi bruker fritiden på positiv idrettsaktivitet i et stort fellesskap og bilen gjør det mulig for oss å få det til.