Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet foreslår at Bergen tar imot 205 flyktninger i 2019

Artikkelen er over 2 år gammel

Byrådet vil at Bergen skal imøtekomme statens anmodning om å bosette 205 flyktninger i løpet av året.

– Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt, og vi foreslår også i år og ta imot det antallet flyktninger vi blir bedt om, sier byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn (V) til BA.

Bergen kommune har en lang tradisjon med å ta imot det antallet flyktninger som staten anmoder om.

Også i fjor sa Bergen ja til det antallet som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba om, men fordi behovet for bosetting ble lavere en forventet, fikk 193 flyktninger sine nye hjem i Bergen fjor.

Venter 35 familiegjenforeninger

Etter rekordhøy bosetting i 2016 og 2017 ble det i fjor altså bosatt færre enn det som har vær vanlig de siste tyve årene.

I år er det altså ventet enda færre flyktninger, mindre enn enn tredjedel av antallet bosatte i rekordåret 2016.

I fjor kom flyktningene fra 14 ulike nasjoner, de fleste fra Syria.

I tallet for 2019 er det inkludert elleve enslige mindreårige. I tillegg til dette forventer byrådet at det vil komme 35 personer i forbindelse med familiegjenforening.

– Vi ser på flyktninger som en ressurs og som et bidrag til et bedre og mer mangfoldig samfunn. Nøkkelen er at vi lykkes med å lære dem norsk og kvalifisere dem for jobb, sier Horn.

Tradisjon for enighet

Byrådet foreslår også å gjøre justeringer i budsjettet på de tjenestene som er involvert i bosettingen av flyktninger.

Fordi det ble bosatt færre enn ventet i fjor, vil kommunen motta mindre statlig støtte. Samtidig fører det også til mindre ressursbehov hos kommunen, og derfor vil byrådet kutte i enkelte poster.

Det er bystyret som skal fatte endelig vedtak saken.

Tradisjonelt sett har det vært tverrpolitisk enighet om antall flyktninger som skal bosettes i Bergen.