Kystkultursenteret i Sandviken med Egil Sunde i front, har vært pådriver for å kunne samle aller gode krefter omkring de seilende kulturminnene.

Viktig med plass på land

Håpet til Sunde & Co var å kunne lande prosjektet ved Bradbenken og muligheten for å kunne ta Skur 8 på Dreggekaien i bruk som landbase.

Sunde har hele tiden understreket viktigheten av å få et lokale med nær tilknytning til der båtene blir liggende.

– Og ikke et lager, fordi det kan vi få til andre plasser. Heller ikke et kontor, men mer et møtested for alle som brenner for kystkultur og fartøyvern. Skal en nasjonal veteranskipshavn bli en suksess, må det finnes en møteplass på land.

Det å kunne koble frivilligheten rundt båtene med besøkende, vil kunne være utslagsgivende for fremtidig rekruttering til fartøyvern-tanken.

Sunde la frem den store rapporten «Bergen Nasjonale Veteranskipshavn – Med fortiden inn i fremtiden» i 2019, og denne dannet utgangspunkt for bystyrebehandlingen i fjor. I bystyret ble det vedtatt å be byrådet i Bergen om å finne frem til både finansieringsform, selskapsform og driftsform. Dessuten ble byrådet bedt om å finne både kaiplass med tilhørende møtepunkt/servicesenter.

Et nytt år er gått, og saken har vært ute på en liten innspillsrunde. I tillegg har Sunde kommet med en omfattende tilleggsutredning.

Nå nærmer saken seg ny behandling – denne gangen i byrådet.

«Saken om BNV skal etter planen behandles i byråd før jul. Akkurat når vet vi ikke enda», er beskjeden fra kontoret til byråden for kultur, likestilling og mangfold.

Siden i fjor er det så kommet på bordet et forslag om å ta i bruk indre del av Vågen, dvs. ved Blomstertorget, Fisketorget og videre mot Torgutstikkeren.

– Hvis dette blir vedtatt, får veteranskipene den mest eksponerte beliggenheten det er mulig å få i Bergen havn. Vi tror dette blir et stort løft for både veteranskipsmiljøet og byen, understreker Sunde – men samtidig mener han en møteplass på land må med i prosjektet.

– Uten en landbase, er jeg redd for at hele opplegget blir kraftig amputert!

Kunne trengt et møte

Sunde legger imidlertid ikke skjul på at Bradbenken hadde alle kvalitetene som skulle til, og ville vært det aller beste med tanke på eksponering.

For øvrig savner han et møte der alle involverte kunne vært til stede rundt bordet.

– Et møte mellom kommunen, Bergen Havn og vi i miljøet har vi nemlig ikke hatt. Det burde vi!