Vil verne 100 år gammel brakke

Av

Brakken på Paradis skole skulle være midlertidig. Nå har den stått i 100 år, og byantikvaren vil bevare bygget.