Kjære prismottaker. Kjære Nodjigoto Charbonnel.

I dag feirer vi deg og din modige kamp for å avskaffe tortur i Tsjad og i verden.

FN forbød tortur allerede i 1948. Nå, nesten 70 år senere, er tortur fortsatt utbredt i mange deler av verden.

Grunnleggende menneskerettigheter er under konstant press i Tjsad. Innbyggerne blir utsatt for lovstridige drap, tortur og vilkårlige arrestasjoner daglig.

Tortur er normalisert som et politisk verktøy, og blir begått både av den militariserte staten og av ikke-statlige aktører. Og protokollen mot tortur har ikke blitt ratifisert.

I Norge har mellom 10.000 og 35.000 flyktninger overlevd tortur, men mange får ikke den hjelpen og støtten de trenger og fortjener. Kunnskap om tortur og torturens konsekvenser mangler.

Så hvorfor vet vi ikke mer? Hvorfor hører vi ikke om menneskerettighetsbruddene i Tsjad? Det internasjonale samfunnet har vendt ryggen til de brutale overgrepene som foregår i landet. Det kan vi ikke akseptere.

Så i dag oppfordrer vi våre universiteter, spesielt fakultetene for medisin, psykologi, samfunnsvitenskap og juss: Vi trenger at dere adresserer tortur i klasserommene. Gi oss kunnskap til å stå opp mot tortur i verden i dag.

Studenter, husk at dere har makten til å kreve en bedre utdanning. Til å forme fremtiden.

Og til media, hvor var dere den 20. oktober, da minst 150 mennesker ble drept, og nesten 300 skadet i Ndjamena – under demonstrasjoner for å uttrykke deres støtte for overgang til demokrati?

Vi kan ikke la disse grove menneskerettighetsbruddene gå ubemerket hen.

Nodjigoto Charbonnel – ditt arbeid er inspirerende. Til tross for ekstremt vanskelige omstendigheter, fortsetter du og organisasjon din kampen mot tortur.

Når mennesker er etterlatt med arrene etter vold, tilbyr dere sikkerhet og beskyttelse.

Når mennesker utsettes for tortur, risikerer dere deres egne liv for å hjelpe dem.

Når menneskets integritet krenkes, står dere opp for rettferdighet.

Deres arbeid og deres mot viser at det fremdeles finnes lys; at det fremdeles finnes håp om endring.

Vi vil ikke la dere stå alene.

Sammen står vi opp mot tortur.