Hin dagen gikk Thor Haakon Bakke fra MDG til BA og fortalte hvor dårlig humør han ble i av cruisenæringen. Mailiss Solheim-Åkerblom fra Rødt ilte umiddelbart til med et leserinnlegg som viser at de faktisk er mer irritert enn MDG. Som byråd er jeg visstnok altfor glad for at næringen bidrar med betydelige midler til næringslivet i Bergen og vår enorme satsing på landstrøm.

Solheim-Åkerblom spør nok en gang om hvor mye penger næringen bidrar med. Som regel har jeg svart en halv milliard kroner årlig. Men det er gamle tall. Med rekord i antall passasjerer og flere snuhavnanløp er det basert på samme modell noen hundre millioner mer enn dette. Og som KODE har sagt: «det er cruiseturister som har finansiert forvaltningen av byens og Norges kulturarv og landets nest største kunstsamling».

Hvordan Rødt og MDGs sinne skal hjelpe på klimakrisen sier de dessverre fint lite om. Byrådets politikk derimot, hjelper. Å være et populært reisemål som mottar en fjerdedel av hele verdens cruiseflåte årlig, kombinert med å ha en av verdens strengeste klima- og miljøkrav gjør en forskjell globalt.

Hvorfor Rødt ogMDG egentlig er så sinte på en næring som ved siste måling kun står for 0,22 prosent av alle utslippene Bergen kommune, og kun 0,97 prosent av utslippene fra sjøfarten, er også noe som gjenstår å få forklart. Dette er riktignok rekordlave tall, men de «høye» utslippstallene fra noen år tilbake viser utslipp på 1,6 prosent av de totale utslippene og i underkant av ti prosent av utslippene fra sjøfart.

Hvorfor så sint på akkurat cruise, når de andre 90 til 99 prosentene av utslippene fra sjøfart ikke gir dårlig humør å fortelle avisene om? Cruiseskip kan riktignok være store og dominerende, men klimaklagingen blir hul når de ikke har et alternativ som virker.

Å bare «feie for egen dør» i denne saken er virkningsløst. Dersom Bergen kommune skulle hatt en slik tilnærming, og for eksempel nektet alle cruiseskip adgang til vår havn, kunne vi altså redusert Bergens totale klimaavtrykk med omkring én prosent. Det eneste resultatet av dette vil bli at disse skipene bare reiste til en annen havn uten like strenge krav og slipper ut mer.

Eller som det har vært snakket om, kanskje de hadde funnet veien til Bjørnafjorden og heller busset til Bergen i stedet.

Vi måler utslippene fra alle skipene i Bergen og vi ser at våre strenge krav og vår belønning for å være miljøvennlig virker. Over tid blir skipene i sum renere og utviklingen går fort. I stedet for å lukke øynene for virkeligheten og stenge skipene ute fra vår havn bidrar vi slik sett årlig til at en fjerdedel av næringen blir grønnere. Vi trapper også opp både kravene og belønningen for å være miljøvennlig.

Fra praktisk talt null skip på landstrøm i 2021, steg det til 50 anløp i 2022 og ligger an til å bli rundt 100 i år. Fra 2026 skal alle være tilkoblet landstrøm – et viktig tiltak så lenge mesteparten av utslippene i Bergen kommer mens de ligger i havn.

Vi ser på utviklingen hvor skipene i Bergen Havn får bedre og bedre resultater på våre klimamålinger at vår politikk virker. Det samme kan ikke sies om Rødt og MDGs konkurranse om å være mest irritert over cruisenæringen.

Les også

Det er bedre med strenge krav og god cruise-kontroll