Gå til sidens hovedinnhold

Da den kritisk syke koronapasienten fikk blodplasma, snudde tilstanden raskt

Artikkelen er over 1 år gammel

Pasienten hadde vært innlagt i 31 dager, og det var usikkert om han ville overleve. Så fikk han blodplasma med antistoffer.

– Vi vet ikke sikkert om behandlingen med blodplasma med antistoffer virker mot covid-19, men vi tror sterkt at det gjør det, sier overlege ved Haugesund sykehus og professor ved Universitetet i Bergen Tor Hervig til BA.

I en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening beskriver Hervig og de fire medforfatterne pasientforløpet til en mann tidlig i 70-årene som fikk behandling med såkalt rekonvalesensplasma (se faktaboks) ved Haugesund sykehus.

Pasienten er den første i Norge som har fått denne behandlingen, og BA har tidligere omtalt at behandlingen ble gitt. Han fikk blodplasma fra to givere som hadde hatt covid-19.

Fra forverring til bedring

Mannen beskrives som svært sprek for alderen, men da han ble innlagt etter åtte dagers sykdom, hadde han respirasjonssvikt og ble lagt i respirator.

31 døgn etter at han ble innlagt, hadde han fortsatt koronaviruset i kroppen. Han var svært svekket etter langvarig intensivbehandling, og det var usikkert om han ville overleve, forteller Hervig.

– Vi bestemte oss da for å gi rekonvalesensplasma fordi vi kjente til muligheten og hadde givere tilgjengelig.

Blodplasma med antistoffer mot covid-19 har blitt brukt i andre land, og det var kommet oppfordring fra helsemyndighetene i EU om å bruke rekonvalesensplasma.

Kort tid etter behandlingen ble pasienten bedre.

– Allerede dagen etter ble det tatt en prøve som viste at det ikke var virus i kroppen hans lenger, forteller Hervig.

– Anser dere det som sannsynlig at behandlingen reddet livet hans?

– Vi kan ikke si det sikkert, for vi han var jo allerede i svært god intensivbehandling. Det som er sikkert er at den dagen han fikk behandlingen, snudde tilstanden fra gradvis forverring til gradvis forbedring, svarer Hervig.

Reparerer ikke skader

Overlegen sier at selv om pasienten ble bedre, og behandlingen ser ut til å fjerne viruset, reparerer den ikke skader som sykdommen har gjort på organer.

– Derfor er det viktig å starte behandlingen tidlig. De som får behandling tidligere, har best effekt, sier Hervig.


Pasienten som er omtalt i artikkelen, var totalt innlagt på intensivavdeling i 63 dager.

Foreløpig har ikke andre koronapasienter i Norge fått behandling med rekonvalesensplasma, men planen er at det skal skje.

– Behandlingen skal nå tilbys til alle pasienter i Norge der legene finner at tilstanden gir grunn til det. Det skal også gis ved sykehjem, i forbindelse med en studie, forteller Hervig.

Saken fortsetter under faktaboksen

Rekonvalenseplasma

  • Personer som har gjennomgått infeksjon med covid-19 vil kunne danne beskyttende antistoff mot SARS-CoV-2 (kornaviruset), og plasma fra personer som har blitt frisk igjen – rekonvalesentplasma - kan ha effekt i behandling av pasienter med pågående covid-19 infeksjon.
  • Det pågår flere forskningsprosjekter på denne behandlingen her i Norge og internasjonalt.
  • I en svensk studie gjennomført ved Karolinska Institutet viser tidlige resultater at pasienter med covid-19 i blodet kan bli kvitt viruset ved å få blodplasma fra personer som er blitt friske.
  • Funnene er så lovende at forskere nå går videre med neste steg, der flere pasienter skal få behandlingen. Minst hundre personer skal delta i den kommende fasen. Halvparten skal få blodplasma.
  • Rekonvalenseplasma anvendes allerede i behandling av andre infeksjonssykdommer.

Kilder: Legeforeningen og NTB

Forberedt på ny bølge

Han roser blodgivere som har hatt covid-19 for å stille opp og donere blodplasma med antistoffer.

– Per nå har vi cirka 550 plasmaenheter tilgjengelig over hele landet, så vi er forberedt dersom det kommer en ny bølge.

Ennå er det mye usikkerhet knyttet til bruk av rekonvalenseplasma på covid-19-pasienter. Blant annet er det utfordrende at smittede danner antistoffer veldig ulikt, men resultater og studier fra andre land viser lovende resultater, påpeker Tor Hervig.

– Behandlingen er heldigvis like trygg som en vanlig blodoverføring, og vi ser veldig sjelden negative effekter, fastslår han.

Les mer om studier på behandling av koronasyke:

Ga antistoffer til svært syk koronapasient

Tapper blodplasma fra koronafriske for å gi til eldre på sykehjem

Medisin utviklet av bergensselskap gitt til britisk covid-19-pasient