Spill av Fotballpreik i vinduet nederst.

Og hvem skul­le være bedre til å for­kla­re nett­opp dét enn Arne Møller? Kap­tein for Brann gjen­nom opprykk, nedrykk og to cup­fi­na­ler i 1987 og -88, og Sandviken-tre­ner 2005-10.

– Det kun­ne se ut som cup­fi­na­len ble en for stor an­led­ning for Sandviken, be­gyn­ner Møller. Og han har som van­lig mye mer på hjer­tet, både om Sand­vi­kens tap og om den ge­ne­rel­le til­stan­den i hans kjæ­re Brann. Og ja; så har han skre­vet bok. Som lan­se­res man­dag!

Hva med Mons? Han er lei av å se Brann an­gri­pe uten plan.

Kjør pod, press play!