I BA i helgen tok tidligere ansatte ved Happy Donuts i Bergen et oppgjør med eieren.

Konflikten innad startet med at ansattes arbeidsinnsats ble overvåket via kamera i butikken. Medarbeiderne følte seg utrygge, voldsomt stresset og undertrykt. Nøkkelpersonell og øvrige ansatte har siden sluttet i tur og orden.

Over 300.000 kroner i dagbøter

Det er ikke bare eks-ansatte som har mye å utsette på arbeidsgiveren.

Happy Donuts har også fått Arbeidstilsynet på nakken, fordi tilsynet har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven.

I etterkant av et uanmeldt tilsyn i desember i fjor, har Arbeidstilsynet sendt flere purringer til Happy Donuts.

Gang på gang blir det påpekt at virksomheten ikke har oppfylt viktige krav som er stilt til dem.

Av den grunn varslet først Arbeidstilsynet at de kommer til å gi tvangsmulkt på tusen kroner dagen per pålegg per virkedag fra og med 2. april.

Samlet har dagbøtene passert 300.000 kroner.

Pressmiddelet har ennå ikke resultert i at Happy Donuts har oppfylt påleggene. Derfor har Arbeidstilsynet brukt sterkere lut – vedtak om stans.

Det vil si at Arbeidstilsynet kan stanse hele aktiviteten i Happy Donuts AS avdeling Bergen, står det i oppfølgingsbrevet datert 6. mai 2022.

Vedtaket om stans gjelder utelukkende for butikken i Bergen. Avdelingene i andre byer er ikke berørt.

«Tvangsmulkt vil løpe frem til enten påleggene er oppfylt eller stans av virksomheten iverksettes. Påløpt tvangsmulkt vil bli innkrevd», ifølge Arbeidstilsynet.

Frist ut måneden

Den opprinnelige fristen for å unngå stans utløp 13. mai.

Seksjonsleder Kjersti Marie Gjerd i Arbeidstilsynet opplyser til BA at Happy Donuts har fått utsatt frist til 31. mai.

– Vi har ikke fått inn mer dokumentasjon etter at vedtaket gikk ut, sier Gjerd.

– Hva skjer hvis påleggene ikke blir oppfylt?

– Arbeidstilsynet har ikke myndighet til fysisk å sperre av virksomheten. Vi fatter vedtak og informerer. Hvis de ikke overholder stans, vil det kunne komme reaksjoner i form av overtredelsesgebyr, politianmeldelse eller eventuelt bistand fra politiet, svarer Gjerd.

Følgende syv pålegg danner grunnlaget for stans-vedtaket:

  • #1 Pålegg – HMS arbeid – medvirkning
  • #2 Pålegg – Arbeidslokaler og arbeidsplasser – permanente eller midlertidige
  • #4 Pålegg – Bedriftshelsetjeneste – bistand til påleggsgjennomføring
  • #5 Pålegg – Verneombud – opplæring
  • #7 Pålegg – HMS-arbeid – dokumentasjon
  • #9 Pålegg – Arbeidsavtale – innhold
  • #11 Pålegg – Arbeidstid – oversikt/registrering

Arbeidsavtalene er mangelfulle på en rekke punkter, blant annet med hensyn til retten til ferie, retten til pause, overtidstillegg og stillingsprosent.

Arbeidslokalene har ikke separat garderobe og toalett for kvinner og menn.

Lokalene mangler også tilfredsstillende pauserom/spiserom. Spiserommet mangler dessuten vindu og har dermed ikke dagslys eller utsyn, påpeker Arbeidstilsynet.

Mystisk lederstruktur

For at Arbeidstilsynet skal kunne lukke pålegget om HMS-arbeid må Happy Donuts fremlegge et organisasjonskart som beskriver roller og ansvar i virksomheten, samt en rolleavklaring på personer som utgir seg for å representere arbeidsgiver i hans fravær.

Totalt gjelder dette fire personer.

Tidligere ansatte har fortalt til BA at flere ukjente personer, som ikke har presentert seg med fullt navn, skal ha dukket opp ut av det blå og tatt styring i butikken i Bergen.

  • Har du tips i denne saken, eller lignende saker? Kontakt BAs journalist på e-post: [email protected]

I likhet med BA har Arbeidstilsynet ved flere anledninger forsøkt å komme i kontakt med eier Aman Babasha via telefon, uten å lykkes.

Arbeidstilsynet har derimot oppnådd kontakt med Michelle Bustamante, som har fått informasjon om hva som vil skje videre.

Happy Donuts har oppfylt noen av de opprinnelige påleggene, deriblant kravet om å knytte seg til bedriftshelsetjeneste.

Nå gjenstår arbeidet med å sørge for at øvrige pålegg blir oppfylt. Overfor Arbeidstilsynet har Bustamente gitt uttrykk for at Happy Donuts jobber med saken.

Gjennomførte nytt tilsyn

Senest 10. mai var Arbeidstilsynet på et nytt tilsyn hos Happy Donuts i Bergen.

– Vi registrerte at de har satt i gang ombygging av lokalene. Så vidt vi kan se er ikke ombyggingen i samsvar med regelverket, sier Gjerd.

På bakgrunn av tilsynet har Arbeidstilsynet også bedt om en del nye opplysninger.

– Vi har også etterspurt informasjon om hvem som er tiltakshaver for ombyggingen i arbeidslokalet og hvem som utfører ombyggingen, sier Gjerd.

I tillegg har Arbeidstilsynet bedt om skriftlige arbeidsavtaler for alle arbeidstakere som har utført arbeid i april 2022, samt lønnsslipper og timelister for de samme arbeidstakerne i samme tidsrom.

– Har dere mistanke om svart arbeid?

– Svart arbeid er ikke noe vi har sett på i dette tilsynet, da dette er et tilsyn Arbeidstilsynet har gjort alene. Svart arbeid er Skatteetaten sitt myndighetsområde, svarer Gjerd.

Happy Donuts har foreløpig avstått fra å kommentere denne saken.