Fabrikk ble drømmehjem

Den vernede fasaden under Thomas og Cathinkas nye leilighet har tilhørt både trykkeri og malings-fabrikk.