Vegtrafikksentralen meldte om hendelsen klokken 0810 torsdag morgen.

Damsgårdstunnelen ble stengt i begge retninger fordi et brannslukningsapparat er fjernet fra tunnelmunningen.

Det viste seg at apparatet ble satt inn igjen med det samme.

– Vi har ingen indikasjoner på at det brenner, men vi er nødt til å være føre var, sier trafikkoperatør Marianne Hove ved Vegtrafikksentralen.