Det kommer kanskje ikke som noen bombe, men nå er det slått fast gjennom forskning:

– Dataspillavhengighet forekommer langt hyppigere blant yngre menn og blant dem som ikke er i et parforhold enn hos andre.

Det sier forsker og klinisk psykologspesialist Cecilie Schou Andreassen, ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen (UiB) til universitetets nettsider.

Spurte 20.000

Schou Andreassen har gjennomført en studie med over 20.000 deltakere. De fikk spørsmål knyttet til risiko forbundet med dataspillavhengighet.

 Studien er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Psychology of Addictive Behaviors, utgitt av den Amerikanske Psykologforeningen (APA).

Syv faretegn

Studien bruker syv kriterier til å identifisere dataspillavhengighet.

Egne spillerfaringer i løpet av de siste seks måneder skåres på en skala fra «aldri» til «veldig ofte»:

• Du tenker på spill hele dagen.

• Du bruker mer og mer tid på spill.

• Du begynner å spille for å slippe å tenke på andre ting.

• Du spiller videre, selv om andre ber deg stoppe.

• Du føler deg dårlig når du ikke kan spille eller ikke får lov til å spille.

• Du havner i krangel med andre (f.eks. foreldre, venner, eller viktige andre) fordi du spiller for mye.

• Du lar være å gjøre andre aktiviteter (f.eks. skole, jobb, lekser, idrett, hobbyer) for å spille.

Skårer du høyt på minst fire av de syv leddene kan det tyde på at du er dataspillavhengig, hvor dine spillevaner i stor grad kan tenkes å forstyrre helse, jobb, skole og sosiale relasjoner.

Kilde: UiB

Flukt

Dataspillavhengighet er ifølge studien forbundet med psykiske lidelser som depresjon og tvangslidelser, samt hyperaktivitet og oppmerksomhetsproblematikk (ADHD), skriver UiB på sine nettsider.

 

– Spillemønsteret kan fungere som en flukt fra eller mestring av underliggende psykiske lidelser, i et forsøk på å dempe ubehagelige følelser og uro, sier Schou Andreassen til UIB.

Kan forutsi problemer

Hun mener studien viser klare tendenser til hvem som trolig vil utvikle et problemfylt forhold til dataspill.

Yngre personer, noen av dem med psykiske lidelser, kan pekes ut slik at man tidlig kan forhindre utvikling av et uheldig og potensielt avhengighetsskapende spillemønster, mener Schou Andreassen.

Ulik avhengighet

Studien viser også at hva kvinner og menn blir avhengige av på nett, er ulikt.

– Menn er generelt mer utsatt for å utvikle et problemfylt forhold til bli dataspill, nettpoker og nettporno, mens kvinner lettere får et problemfylt forhold til sosiale medier, teksting og online shopping, sier Schou Andreassen til UiBs nettsider.