– Da koronapandemien rammet Norge, stengte vi ned 12. mars. En hovedgrunn var at vi ville skåne eldre og svekkede personer som kunne dø dersom de ble smittet. I Sverige valgte de mer eller mindre å la livet gå som vanlig. I dag ser vi resultatet. Det er rundt ti ganger så mange koronarelaterte dødsfall i Sverige som i Norge når vi justerer for folketallet. Vi må kunne si at Sverige sviktet de eldre for at de andre skulle kunne leve uhindret av koronapandemien.

Etterhvert som vi fikk kontroll med smitten, har vi i Norge gradvis åpnet opp. Det gikk bra uten vesentlig økning i smitte til over sommeren. Men nå øker det på, særlig i Bergen. Dette har skjedd samtidig som studentene kom tilbake til byen. Da de kom, var det et spørsmål om de skulle ha fadderuke. Ledelsen på universitetet og på høyskolene ville det, og sammen med dem som sto for arrangementene, bedyret de at de ville overholde alle smittevernregler. De mente åpenbart at studentene ville sitte med 1 til 2 meters avstand og drikke brus. Men alle vet at når alkoholen går inn, går aktsomheten ned. Og nå ser vi stor smitte i klynger av studenter.

Mange unge som blir smittet av koronaviruset blir ikke syke. Uten å vite om det kan de gå rundt blant andre og smitte disse. Nå er smitten i byen blitt så stor at Byrådet har stengt ned igjen. Det innebærer at besøksrutinene på sykehjemmene blir strammet inn.

Unge som får begrensninger på grunn av nedstenging av samfunnet, har resten av livet til å ta igjen det forsømte. Mange eldre på sykehjem har bare kort igjen å leve. Nå får de nok en gang sterke begrensninger på besøk av nære pårørende på slutten av livet. Slik har også vi sviktet våre eldre.