De åtte lindetrærne som anleggsgartnermester Stein Wikholm forsiktig løftet bort i 2018, satte han tilbake forleden.

Ikke på meteren samme sted, men like ved – og på en plass der de virkelig kommer til sin rett.

Lagret på gravplassen

Inne på Møllendal gravplass sto de tett i tett som skremte barn, og bare ventet på bli løftet tilbake over Haukelandsveien igjen.

Ved Bybanens stopp, Haukeland sykehus, står de nå majestetisk som det grønne alibiet i et område som ellers er preget av stein, betong og glass.

Nå vil tusener som titter frem fra det underjordiske, møte en liten vakker allé med lindetrær.

Mer frempå og iøynefallende enn tidligere.

«De gamle damene», som fagansvarlig for landskap hos Bybane, Ingrid Haukeland kaller de åtte, er absolutt tilbake.

Ingen vet helt nøyaktig når disse åtte første gang ble plantet her foran den røde sveitservillaen, som i byggeperioden for Bybanen linje 2 har vært riggkontor.

Men alt tyder på at de kom i jorden da kjøpmann Lyder von Tangen overtok eiendommen i 1894, og anla sitt «lyststed». Store beplantede hager, gjerne med en allé var tegn på rikdom og status i de dager på siste halvdel av 1800-tallet.

Før 2018 sto de åtte lindetrærne på to rekker på flat mark. Når de nå skulle «ramme inn» trappen med en viss helling, var det derfor ikke helt vilkårlig hvor hvert enkelt tre ble plassert.

Dette fordi «damene» har forskjellige høyde.

Alt tyder på trærne ikke har lidd noen nød der de har stått stallet opp over veien på gravplassområdet.

– De har fått akkurat samme pleien som alle de andre trærne som vi har hatt stående i et depotet på Stend. De har vært satt i en stor god jordhaug med veldig fin jord, poengterer Haukeland.

Hun forteller videre at alle disse store trærne er nå plantet ut ved holdeplassene i Møllendal, på Kronstad, Mindemyren og Kristianborg.

Noen få trær gjenstår

– Det er der folk står og venter, og derfor har vi valt å gi noen store kroner til de ventende.

– Det store treflyttingsprosjektet i forbindelse med bybaneutbyggingen nærmer seg slutten?

– Om to uker åpner banen, og i tiden fremover kommer det suksessivt ut trær i Kanalveien, og da i rundkjøringen i nord og ved holdeplassene midt på Mindemyren og Kristianborg.

I løpet av første kvartal 2023 skal alt være ferdig utplantet.