De har tatt alle rentene mine, samtidig som de sender brev om prisstigning på gebyrer og uttak.

Av

Summetonen fredag 9. okt. 2020.