– Atomkraft har fått et ufortjent dårlig rykte, og ordet skaper bare angst. Her trengs mer informasjon, sier Hesthammer.

– Jeg mener Norge må forske på atomkraft der thorium erstatter uran. Og jeg mener Norge må ta et initiativ for ikke å legge ned eksisterende, veldrevne atomkraftverk, sier Natalia Golis, listetopp for MDG i Vestland før fylkestingsvalget i høst.

– Sats på thorium

Begge mener at den største utfordringen knyttet til atomkraft er lagring av radioaktivt avfall. Hesthammer mener imidlertid at dagens teknologiske utvikling går så raskt at verden snart må få troen på at menneskene finner gode løsninger til å håndtere lagret atomavfall.

Han mener at grunnstoffet thorium kan erstatte uran i atomkraft.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

FAKTA

  • De siste årene har thorium fått stadig større oppmerksomhet av forskere innen energi.
  • Thorium ble oppdaget i 1828 av den svenske kjemikeren Jöns Jacob Berzelius.
  • Thorium hadde ikke noe bruksområde før gasslampe med glødenett ble oppfunnet.
  • I 1898 oppdaget Marie Curie og Gerhardt Schmidt, hver for seg, at thorium er radioaktivt.
  • Norge er trolig blant områdene i verden der forekomsten av thorium er størst.
  • Størst forekomst av thorium har India. Der er det planlagt at opptil 30 prosent av landets energiforbruk skal dekkes av thoriumkraftverk innen 2050.

– Det forskes mye på thorium, et stoff som fjerner mange av utfordringene man har ved uran. Og det finnes nok thorium i verden til å dekke energibehovet i flere tusen år, sier oljedirektøren, som også er professor i geologi, entusiastisk.

MDG-topp Golis mener også thorium er interessant.

Flere vil kutte atomkraft

– Da kunne man brukt thoriumkraftverk til både å produsere elektrisitet og et stort volum av blå hydrogen på en energieffektiv måte, sier hun.

Atomulykken som følge av jordskjelv og tsunami i Fukushima i Japan i mars 2011 endret manges syn på atomkraft. I tillegg til at Japan vedtok å fase ut kjernekraft, kastet også Tyskland seg på. I 2011 vedtok tyske myndigheter at alle tyske kjernekraftverk skal være nedlagt i 2022.

(Saken fortsetter under bildet)

Dette vedtaket er både Golis og Hesthammer uenig i.

Trenger mer energi

– Verden trenger mer energi i fremtiden. Norge bør ta et initiativ for å påvirke slik at man ikke stenger ned veldrevne kjernekraftverk, sier Natalia Golis.

Hesthammer mener at Norge også bør ta lederrollen for en fremtid med kjernekraftverk der thorium erstatter uran.

– Klarte man i sette mennesker på månen i 1969, klarer man å finne en løsning på verdens energikrise også. Der kan thorium være et viktig virkemiddel. Hvis det finnes politisk vilje, kan Norge bli ledende her, sier oljedirektøren.