Gå til sidens hovedinnhold

Bedre bemanning, nå!

Artikkelen er over 3 år gammel

Tone Digranes og Odd Arild Viste ønsker regjeringens forslag til bemanningsnorm i barnehagene velkommen. Likevel mener de jobben fortsatt bare vil være halvgjort.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barnehagelærerne ser endelig ut til å ha mistet tålmodigheten med politikere som ikke tar ansvar for å sikre en god nok bemanning i barnehagen. De siste ukene har vi sett mange innlegg i mediene som beskriver hvordan hverdagen ser ut. Barnehagelærer Anniken Myrnes tar bladet fra munnen i en kronikk i BA 12. februar, og gir oss et innblikk i hvordan barnehageansatte kan oppleve å komme til kort i arbeidet på grunn av bemanningssituasjonen.

Myrnes beskriver en virkelighet som mange dessverre vil kjenne seg igjen i, hvor ressursene ikke strekker til for å kunne gi barn den omsorgen og oppfølgingen som vi ønsker – og som vi er lovmessig pålagt å gi. Ny rammeplan for barnehager stiller store krav til de ansatte. Alle barn skal sikres et godt og trygt tilbud, og gis gode utviklingsmuligheter.

Virkelighetsbeskrivelsene vi nå ser, tyder på at dette ikke er mulig å få til like godt alle steder. Heldigvis er ikke alle dager sånn som det blir beskrevet i Myrnes sin kronikk. Og det er god grunn til å tro at slike situasjoner oppstår oftere i noen barnehager enn i andre.

Det er stor variasjon mellom barnehagene i Bergen når det gjelder de faktorene som påvirker bemanningssituasjonen. Derfor gikk Utdanningsforbundet Bergen forrige vår ut med en oppfordring til foreldre om å sjekke rammevilkårene i de barnehagene de tenkte på å søke plass i for sine barn.

I tallene for 2017 (statistikkportalen.udir.no) kan en se at bemanningstettheten i barnehagene her i byen varierer fra 4,3 barn per ansatt, og til hele 7,9 barn per ansatt.

Alle som har erfaring med barn vet at en ettåring trenger en helt annen oppfølging enn en treåring.

 

Det er opplagt for oss at personalet i det ene tilfellet har helt andre muligheter til å se enkeltbarnet, enn i det andre.Men som Myrnes også er inne på i kronikken sin, er det flere faktorer enn et gitt antall barn per ansatt som betyr noe. Barnehagene som har åpent lengst, har en dag som er over 20 prosent lenger enn de med de korteste åpningstidene, uten at de har flere ansatte. Det betyr at bemanningen strekkes ut over et lengre tidsrom, og at den tiden på dagen hvor alle ansatte er tilstede samtidig, blir enda kortere.

En annen viktig faktor er barnas alder. Det er blitt stadig flere små barn i barnehagene de siste årene, uten at det har skjedd noe med bemanningen av den grunn. Alle som har erfaring med barn vet at en ettåring trenger en helt annen og tettere oppfølging enn en treåring. Nesten 200 barn hadde ikke engang fylt året da de begynte i en bergensbarnehage i fjor. Barn i denne alderen trenger en-til- en oppfølging gjennom store deler av dagen.

De store variasjonene og den lave tettheten av ansatte i en del barnehager er det som gjør en bemanningsnorm nødvendig. Regjeringen la i fjor frem et forslag om en slik norm, som skal gjelde fra høsten 2018; én ansatt per henholdsvis tre små- og seks store barn. Dette ønsker vi velkommen, og det vil føre til en langt bedre hverdag for mange bergenske barnehagebarn.

Men fortsatt vil jobben bare være halvgjort. En norm må gjelde gjennom hele dagen, og ikke minst i de sårbare periodene når barna kommer i barnehagen, og om ettermiddagen når de er slitne etter en lang dag. Dessuten må det være en annen norm for de aller yngste barna: For barn som er opp til 24 måneder gamle, mener vi det bør være minst én ansatt per to barn.

Skal en norm være en reell sikring av et godt minimumsnivå for bemanning, må politikerne ta alle disse elementene med seg når de skal behandle saken på Stortinget. Inntil da oppfordrer vil alle barnehagelærere til å følge Myrnes sitt glitrende eksempel. VI ønsker ikke å skape unødig uro blant foreldre, men når ressursene ikke strekker til må profesjonen si i fra på vegne av de som ikke kan si i fra selv – barna i barnehagen.

En dag med utilstrekkelig bemanning er en dag for mye. Dette kan politikerne gjøre noe med.

Kommentarer til denne saken