– Privat hjemmehjelp gir frihet til å velge

Katharine Gude Aspvik (bildet) leverer helsepersonell til kommunen gjennom sin bedrift Smart Bemanning.

Katharine Gude Aspvik (bildet) leverer helsepersonell til kommunen gjennom sin bedrift Smart Bemanning. Foto:

Av

Private leverandører har spesialisert seg på å dekke et mangfold av behov langt utover det som forvaltningens vedtak rommer, skriver eieren av Smart Bemanning.

DEL

MeningerSom eier og leder av Smart Bemanning er jeg overrasket over hvordan min bedrift og fritt brukervalg blir fremstilt i BA 12.12. BAs hovedoppslag har en meget misvisende påstand om at det er fiasko med fritt brukervalg for praktisk bistand og hjemmehjelp i Bergen.

Vår erfaring er at de fleste er interessert i å kunne velge tjenester selv. De fleste vil mene at det er viktig å ha råderett over hvem som skal være der når livet blir utfordrende og du selv ikke klarer å ivareta livets mange praktiske gjøremål. Jeg har som sykepleier gjort meg mange erfaringer i møte med pasienter og brukere gjennom årenes løp. Denne erfaringen har lært meg at vi på ulike tidspunkt i livet kan trenge hjelp og at barrierene for å spørre etter denne hjelpen ofte oppleves som vanske- lig.

For at tjenestene skal bli så gode som mulig må vi som utvikler tjenestene ha en klar forståelse av brukernes behov. Det er også viktig at de offentlige og private tjenestene komplimenterer og utfyller hverandre. En vesentlig utfordring er at mange kommuner underkommuniserer at Stortinget har lovbestemt retten til fritt brukervalg. Det gjør at mange har rett til praktisk bistand og hjemmehjelp uten å være klar over dette. Private leverandører som tilbyr praktisk bistand og hjemmehjelp er i dette markedet fordi vi skaper et mangfold av tjenester, fleksibilitet og har mulighet å gjøre tjenestene mere kjent.

At vi som private leverandører ikke har mange brukere, sier noe om at Bergen kommune leverer bra, men det sier også noe om at vi må være flinkere å kommunisere våre tjenester.

På Bergen kommune sine hjemmesider står det:

«Fritt brukervalg betyr at du kan velge hvem som skal utføre tjenestene du er tildelt – kommunen eller et privat firma. Selv om det nå er mange private aktører som tilbyr sine omsorgstjenester, er det fortsatt Bergen kommune som har ansvar for tjenestene som gis. Kommunen inngår kvalitetsavtaler med leverandørene og følger jevnlig opp at leverandørenes tjenester er i henhold til avtalen. Det er også som tidligere kommunen (ved Forvaltningsenhetene) som har ansvaret for å tildele omsorgstjenester til byens innbyggere. Egenbetalingen er den samme uansett hvilken leverandør du velger».

At vi som private leverandører ikke har mange brukere, sier noe om at Bergen kommune leverer bra, men det sier også noe om at vi må være flinkere å kommunisere våre tjenester. Jeg håper derfor at de mange brukerne i Bergen velger å be om hjelp også fra oss. Nettopp fordi vi har spesialisert oss på å dekke et mangfold av behov langt utover det som forvaltningens vedtak rommer. Smart Bemanning har levert helse- og omsorgstjenester til byen vår i over 13 år.

Vi er nå førsteleverandør til Bergen kommune og hver eneste dag går mange av våre 300 aktive vikarer på jobb til byens beboere for å bidra til trygge helse- og omsorgstjenester preget av kvalitet og respekt for den enkeltes behov. Innenfor tjenestene praktisk bistand og hjemmehjelp er Smart Bemanning ny i markedet men er i høyeste grad mer enn kompetent til å levere hjemmehjelp. I tillegg til de tjenestene brukerne får vedtak på, har vi en rekke tilleggstjenester som blant annet inkluderer ulike helsetjenester.

Jeg er stolt over mine medarbeidere og stolt over å være en leverandør til Bergen kommune.

Vi er alltid i dialog med brukerne for å tilpasse tilbudet til deres behov. Samtidig er vi nytenkende og innovative og kan friste med tjenester som gjør hverdagen enklere og mer innholdsrik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags