Alkoholloven skal ikke regulere lønn

Av

Hvorvidt ansatte har minstelønn eller ikke, er ikke et relevant hensyn kommunen kan ta ved tildeling av skjenkebevilling.