Ære være rogalendingen Arne Viste

Av

Vi skulle hatt fleire som bedriftsleiaren frå Sola som kan måtta gå i fengsel for å ha tilset papirlause asylsøkjarar.