Arna venter i spenning

– Tenk om planleggerne i Bergen kommune og våre politikere kunne få oppleve stående applaus ved presentasjonen av nye Indre Arna sentrum, skriver innleggsforfatteren. Foto: Arne Ristesund

– Tenk om planleggerne i Bergen kommune og våre politikere kunne få oppleve stående applaus ved presentasjonen av nye Indre Arna sentrum, skriver innleggsforfatteren. Foto: Arne Ristesund

Av

La oss bli spart for politikere som kritiserer hverandre. Legg heller frem planene for hver enkelt bydel.

DEL

MeningerEn skal ha respekt for politikere, som ofrer mye av sin private tid, men selv en politiker må levere og vise til resultater for sin bydel.

Første del er strandpromenaden ved Øyrane Torg, som skal få et løft til våren i år. I dag ser vi noen få bjørketrær, der grener stikker ut i alle retninger og nærmest roper om hjelp, etter å ha følt seg ensom og glemt i flere år på grunn av manglende stell og vedlikehold. Vi har et areal med gress som stadig når nye høyder uten at det blir slått engang, før ut på sensommeren.

Nå gleder vi oss til å få på plass flere fastmonterte benker og bosspann. Rhododendron i skråningen i forskjellige farger som blomstrer om våren, sommeren, høsten, og er grønne hele året. Lav beplanting i varierte farger langs sjøkanten. Dette krever ingen planlegging.

Det blir flott når innbyggerne kan sitte og kose seg langs den vakre sjøsiden, se på båtlivet, fisken som hopper og landskapet som speiler seg i sjøen. Her vil en oppleve barn som får opplæring i mindre seilbåter og trening med kano. Speidere og barnehager som gleder seg over å kunne bruke sjøen til ulike aktiviteter, fordi politikerne har forlatt tanken på og fylle ut steinmasser fra K5 i sjøen, og takk for det.

I tillegg får vi en møteplass for barn, ungdom, familie og eldre på det flate arealet nærmest Øyrane Torg, samt montert bergenslykter i de mørke sonene langs gangveien i strandpromenaden til høsten.

Andre del kommer til sommeren, der vi venter i stor spenning på den nye kompakte bydelen i Indre Arna sentrum. Heldigvis er det politisk flertall for å bevare sjøsiden i Arnavågen, slik den er i dag. Her kan en tilrettelegge for gang- og sykkelvei rundt hele Arnavågen ut til Holmen. Et område som også skal være tilrettelagt for familier med barn. Vårheia som bør inn igjen i KPA, vil være et flott alternativ, der barn og ungdom kan få vokse opp med naturen rett utenfor gatedøren. Gang- og sykkelvei til Arna stasjon og Øyrane Torg.

Det er store forventninger til resultatet som snart skal presenteres. Fagetatene legger frem sitt forslag, før byrådet bestemmer om de vil gjøre endringer, eller legge forslaget frem for behandling i komité og bystyre.

I dag har vi lokale politikere som Geir Dale, Nils Knutsen (Ap), Janne Gro Rasmussen med god støtte fra Norvald Visnes (H), Ingmar Ljones (KrF) og Lillian Blom (SV). Felles for disse er at de har vist interesse for å skape en bydel som er til det beste for innbyggerne i dag og i fremtiden for Indre Arna sentrum. Sammen med Geir Dale skal de få bydelen til å skinne, og Indre Arna sentrum skal fremstå i all sin prakt. Den store politiker er den som kan legge prestisje til side, samarbeider med andre partier og trekker ut det som er best for innbyggerne i Indre Arna sentrum.

Ja, nå er det nok mange innbyggere i Indre Arna som venter i spenning. Har en lyttet til det som kom frem på folkemøtet om landbasert utbygging? Har en notert seg innsigelser som kom inn før fristen? Har en lyttet til alle forslag som er kommet inn, nemlig hvordan Indre Arna sentrum kan utvikles til en vakker bydel? Nå får vi snart et svar ... Tenk om planleggerne i Bergen kommune og våre politikere kunne få oppleve at innbyggerne i Indre Arna reiste seg og ga stående applaus ved presentasjon av nye Indre Arna sentrum.

Når presentasjon av den nye bydelen er gjennomført, handler det om å komme i gang, at ikke forslaget på nytt havner i en skuff og støver ned. Det tror jeg ikke skjer denne gangen.

Tredje del er at det nærmer seg oppstart av utbygging av Øyrane Torg. Dessverre har DNB Eiendom lagt opp til en fremdrift i «krabbegir». Prosjektet er delt opp i fire deler, der utbyggingen vil skje over nærmere ti år eller mer? Skal en trekke kunder til Øyrane Torg, bør hele østsiden tas samtidig og det samme med vestsiden. Ellers blir dette en byggeplass over altfor mange år.

Kommunevalget nærmer seg. La oss bli spart for politikerne som kritiserer hverandre. La hver enkelt parti få anledning til å fortelle hva de vil med bydelen sin. Hvilke resultater har partiet bidratt med for bydelen? Vær ærlig, det skaper tillit. Ved kommunevalget bør tiltakene for bydelen komme tydelig frem i partiprogrammene. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten, skal innbyggerne si sin mening.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags