Avskaff vald mot kvinner!

Av

Vald mot kvinner er ikkje ei privatsak, skriv Oddny Miljeteig.