BA mener: Kommunen bør være fleksibel i sentrum

Av

Politikerne drømmer om flere barnefamilier i sentrum. Da trengs flere trampoliner og lekeplasser.