Bergen kommune trenger et bedre varslingssystem

BA skrev i forrige uke om nabolaget i Råvarden som har vært plaget med vond lukt fra biogassanlegget. FOTO: KATRINE NORDANGER MJELDE

BA skrev i forrige uke om nabolaget i Råvarden som har vært plaget med vond lukt fra biogassanlegget. FOTO: KATRINE NORDANGER MJELDE

Av

De som melder bør kunne synliggjøre hvor alvorlig feilen er på en skala man kan hake av for slike alvorlige alternativer som krever umiddelbar og spesiell behandling.

DEL

MeningerJeg ser et forbedringspotensial i designet av mottakssystemet for varsler, klager og feilmeldinger for innbyggere i Bergen kommune.

I mangfoldet av feilmeldinger vil noen handle om akutte situasjoner og alvorlige feil med potensiell fare for eller sterk negativ innvirkning på liv og helse, miljø og sikkerhet.

De som melder bør kunne synliggjøre slik alvorlighet ved å kunne markere det på en skala eller hake av for slike alvorlige alternativer som krever umiddelbar og spesiell behandling.

Dette vil hjelpe de som skal sortere meldinger etter alvorlighetsgrad og art med å prioritere og videreformidle meldinger til rette personer og instanser som har ansvar for, kompetanse og ressurser til å behandle meldingene og sakene etter folkehelse- og forurensingsloven, for eksempel.

Jeg er en av flere berørte klagere som har erfart at det har vært vanskelig å få forståelse for alvorlighetsgraden. Vi stod gjentatt og innstendig på for å alarmere om akutt luftforurensing til Bergen kommune i forbindelse med utslippene av noe sterkt illeluktende og langvarig som fremdeles er av ukjent art og fra ukjent kilde denne sommeren i Rådal.

Bergen kommunes feilmeldingssystem kan nok bli forbedret som nevnt over. Jeg vurderer det som lite sannsynlig at et tilbud om markeringer for høy alvorlighetsgrad vil misbrukes av varslere og klagere om mindre alvorlige meldinger i særlig grad.

Det er enormt viktig at alvorlige klager og varsler forstås så godt som mulig slik at det sørges for at de blir behandlet effektivt og reelt av de som har ansvar for, kompetanse og ressurser til det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags