Bergen skal være et bra sted å vokse opp

– Hjemmet er den fremste arenaen barn og unge bruker for å være sammen med venner. Men det er også barn som ikke kan eller vil bruke hjemmet som møteplass, skriver innleggsforfatteren.

– Hjemmet er den fremste arenaen barn og unge bruker for å være sammen med venner. Men det er også barn som ikke kan eller vil bruke hjemmet som møteplass, skriver innleggsforfatteren. Foto:

Av

Mange barn og unge som Redd Barna har snakket med, ønsker gjerne å være med på ulike aktiviteter – men uten forpliktelser og fokus på prestasjoner.

DEL

MeningerAlle barn og unge har rett til lek og fritid. Fritidsaktiviteter er viktige, sosiale arenaer hvor barn får utfolde seg, få venner, og hvor de kan få mestringsfølelse i aktivitet og samspill med andre. For mange kan et økende fokus på prestasjoner virke avskrekkende fra å delta på en aktivitet.

Det er viktig at vi har et bredt fritidstilbud til barn og unge her i Bergen, og at tilbudet fanger mangfold i interesser og behov. Barn og unge ønsker flere aktiviteter uten prestasjonsfokus, og møteplasser der de kan være sammen med venner.

Mange barn og unge som Redd Barna har snakket med sier at de savner et sted å «henge», et sted de kan ha fri, sammen med venner. De ønsker gjerne å være med på ulike aktiviteter, men uten forpliktelser og fokus på prestasjoner.

Hjemmet er den fremste arenaen barn og unge bruker for å være sammen med venner. Men det er også barn som ikke kan eller vil bruke hjemmet som møteplass. Det kan være på grunn av sosioøkonomiske forhold som barna og ungdommene ønsker å skjule for vennene sine, eller det kan være at de ikke får lov til å ha med venner hjem av foreldrene sine.

Barn og unge som av ulike grunner ikke vil være hjemme på fritiden, vil ofte søke seg til steder i nærmiljøet der dørene er åpne, og de føler seg velkomne, og hvor det ikke forventes at man må kjøpe noe. I Bergen finnes det et utvalg møteplasser i de ulike bydelene. Noen utfordringer er at flere av disse møteplassene ofte har korte åpningstider og er åpen maks en til to dager i uken.

Det er heller ikke så mye tilgjengelig informasjon på annet språk en norsk. Ungdom vi har snakket med ønsker seg steder som er mer tilgjengelige og anbefaler at informasjon gjerne kan komme via Instagram.

Selv om mange barn og unge har lyst til å bli gode i det de driver med på fritiden, har enda flere mest lyst til å ha det gøy. Barn og unge vi har snakket med etterspør flere aktivitetstilbud som er åpne for alle, ikke bare de som er flinkest, eller vil «satse». De mener vi må bli flinkere til å legge til rette for mer inkluderende treningstilbud, og ikke alltid dele inn etter prestasjon, alder eller kjønn.

På Barnekonvensjonens bursdag feirer vi at alle barn har egne rettigheter og at alle barn skal inkluderes i lek og fritidsaktiviteter.

Det er barn og unge selv som vet best hvilke behov og interesser de har. For at møteplassene skal være gode og meningsfulle for barn og unge, må de selv få påvirke innholdet i tilbudet, bli involvert i planlegging og utforming av møteplassen. Det er viktig at barn og unge møter voksne med kompetanse, og at det er et bredt tilbud av aktiviteter som barn og unge får være med å påvirke.

Fritidsklubben er et fristed, men også et sted hvor man kan møte nye mennesker, teste egenskaper og ferdigheter, og hvor barn og unge får mulighet til å prøve nye ting. Fritidsklubber spiller en viktig rolle i forebygging av sosial eksklusjon. Barn og unge som deltar på åpne møteplasser bygger demokrati og er en viktig del av sivilsamfunnet. Vi har derfor følgende anbefalinger:

At alle barn og unge har tilgang til aktivitetstilbud som alle kan være med på, uavhengig av prestasjon, kjønn og alder.

At lag, foreninger og kommuner legger til rette for at fritidstilbud er tilgjengelige og meningsfulle for alle, med hjelp av assistenter, utstyr og transport. Barn og unge har ulike typer funksjonsevne, men lik rett til å delta.

At alle kommuner og bydeler har et sted der barn og ungdom kan møtes, et sted uten konkurranse, påmelding eller kontingent. Her skal alle føle seg velkommen, uavhengig av språk, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.

At barn og unge blir selv involvert i planleggingen av hva som skal skje der og hvordan det ser ut på møteplassene for barn og unge.

At informasjon er lett tilgjengelig, gjerne på flere språk.

At alle kommuner bør utvikle handlingsplaner for inkludering av alle barn på fritidsarenaen.

Våre barn og unge fortjener et godt og trygt miljø å vokse opp i. Det ønsker vi å bidra til. Lørdag 30. november feirer vi Barnekonvensjonens bursdag og setter fokus på inkludering av alle barn og unge. I samarbeid med Kirkens Bymisjon inviterer Redd Barna til en hyggelig familiedag på Krohnhagen Kafé og Veksthus fra kl. 12 til 15. Det blir leker, mat, dans og underholdning. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

På Barnekonvensjonens bursdag feirer vi at alle barn har egne rettigheter og at alle barn skal inkluderes i lek og fritidsaktiviteter. Håper vi sees!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags