Bilen er for mange et nødvendig fremkomstmiddel

Av

Man kan ikke vente at 80- og 90-åringer skal sette seg på en sykkel.