Bilistar er livsfarlege. Syklistar er ikkje livsfarlege

Av

Om du er redd for å bli skada av ein medtrafikant, bør du heia på ein syklist. For ein syklist er ein farleg bilist mindre.