Bruk av straff vil ikke hjelpe på dette

Av

Å la politiet beholde dagens tvangsmidler vil ikke ha noen nytteeffekt, men heller hindre viktige fremskritt som rusreformen kan gi oss.