Brukerundersøkelsen er bare én kvalitetsindikator

Av

Det er ikke nødvendigvis slik at den barnehagen som scorer best, faktisk er best på trivsel og utvikling for barna.