Bybane-planleggingen må inn på rett spor

Av

Tunnelalternativet må reguleres for å skape legitimitet rundt en endelig beslutning om trasévalg i den betente bybanekonflikten.