Bygg en by alle kan trives i

Bybanen sørover er stappfull. Hvorfor sørger ikke fylket for like godt tilbud alle steder? spør innsenderen.FOTO: Eirik Hagesæter

Bybanen sørover er stappfull. Hvorfor sørger ikke fylket for like godt tilbud alle steder? spør innsenderen.FOTO: Eirik Hagesæter

Av
DEL

MeningerErling Gjelsvik (BA 25. mai) har funnet en god del av bakteppet for politiske endringer i senere tid. Bybane over Bryggen til tross for lovnader om å ikke bruke Bryggen var et klart løftebrudd som mange reagerte sterkt på. For at store partier skal få makt i byråd, må de trekke med seg små partier. Om de små bare blir med om de får presse de store, blir løfter skjøvet til side. Hvordan kan man endre slike konsekvenser?

Kanskje formannskapsmodell kan fordele alle partienes syn på en annen måte enn byrådsmodellen kan? En av de viktigste sakene i forbindelse med mistillit til etablerte partier ligger i måten byrådet har handlet, og fått medhold i bystyret på, uten at det orienteres om konsekvenser for befolkningen på forhånd.

Et annet moment er årsaken til at man har valgt bybane og bymessig fortetting av områdene langs Bybanen. Luften i Bergen har lenge vært dårlig og er nå på bedringens vei. Færre biler på veiene er et delmål. Færre og mindre fossile brennstoffer et annet. Byggestopp steder der det er dårlig kollektivtilbud, et tredje. Et fjerde delmål medfører en stor endring for dem som bor spredt. Det er mange som bor slik! Her er det for dårlige alternativer til bil.

I tillegg ble den nye bomringen lagt slik at mange av beboerne ble innesperret bak bomstasjonene. Ikke bare det; byggestopp i deres områder legger negativt press på boligprisene områdene. Det ser ut til at områdene er dømt til å betale for ekstragoder som for bedre kollektivtilbud til andre enn dem selv. De får selv ikke bedre alternativ til bil, og må betale for dem som får et bedre alternativ. Bosettingen i disse områdene opprettholder eller bidrar med jordbruk, friluftsliv og store landområder. Styrking av bebyggelse i disse områdene ville krevet et bedre busstilbud. Da er det ikke akkurat et sjakktrekk å bruke alle kollektiv-pengene på de sentrale områdene. Uten styrking av kollektive transportmidler vil disse innbyggerne fortsette å bruke bil, av nødvendighet.

Bybanen sørover er til tider så fullstappet i dag at det neppe er plass til flere. Hvorfor sørger ikke fylket for like god kollektivtransport alle steder?

I dag er det boliger og arbeidsplasser svært mange steder i byen. Om mange arbeider i sin egen bydel, vil det bli mye mindre behov for lengre transport i jobbsammenheng. Å utnytte det man har istedenfor å bryte alle opp til ny sentral bosetting, kan ha noe for seg i denne sammenhengen.

Det er synd at etablerte politiske partier ser ut til å tape respekt. Demokratiet taler for seg selv; et nytt parti kom og fikk gehør fra flere og flere velgere. Det ligger håp om bedre politikk for deler av innbyggerne i dette. At medier og andre partier gir alle andre parter en smule respekt kan føre til at tilstandene stabiliserer seg. Det gjør ikke noe at alle ikke er enige, om den samlede enigheten er til å leve med.

Å ikke gjøre noe med tilstandene som har ført til betydelige omveltninger, vil ikke stoppe problemet. Håpet er at alle får bedre miljø og har like muligheter.

Bygg en by som alle trives i!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags