Damsgårdssundet er et bra sted å starte

Av

Bergen kommune må ha et mål om at flere av barnehagene skal driftes i kommunal regi.