Det er for vanskelig for hjelpetrengende å få hjelp

Av

Det legges tunge byrder på både pasient og pårørende når kommunen avslår deres søknad om BPA, en søknad som ofte er et siste nødrop om en verdig alderdom.