Det er lov å bruke sunn fornuft

Se prosjektet i en helhet, ber Nils Gunnar Knutsen

Se prosjektet i en helhet, ber Nils Gunnar Knutsen Foto:

Av
DEL

MeningerSom Arnabu og folkevalgt har jeg i mange år irritert meg over den lave aktiviteten som har vært på naturgressbanen på Arna Idrettsplass. Mens det har det vært høy aktivitet på løpebanen, både av friidretten, skoler, barnehager og mosjonister, har gressbanen lagt øde og forlatt. Undertegnede har i mange sammenhenger, gjennom leserinnlegg og i politiske fora sagt hva jeg mener om det, men har snakket for døve ører. Gressbanen har vært en hellig ku for kommunen, nåde den som har våget seg inn på banen. Jeg har hørt historier fra lærere som har hatt elevene med seg på aktiviteter på anlegget, og vært så syndig og latt elevene krysse banen, har blitt irettesatt av banemannskapet. Sånn kan vi ikke ha det, banen kunne vært mye mer brukt selv om det er naturgress.

Så kom et nytt byråd (Ap, V og KrF) til makten i 2015, og da ble det fart i sakene. De så viktigheten av å få opp brukstiden. På et idrettsanlegg til 70-80 millioner, kunne man ikke forsvare så lav brukstid på gressmatten, brukstiden måtte opp. Dette ville kunne skape langt høyere aktivitet for breddeidretten. På bystyremøte 22. mars 2017 ble det derfor vedtatt at naturgresset skulle skiftes ut til kunstgress, og det skulle etableres kastefelt i tilknytning til anlegget. Kunstgresset er finansiert som gave fra Trond Mohn, og kastefeltet kommunalt finansiert.

Miljødepartementet forlangte at det måtte bygges våtmarkspark til anlegget, og at det måtte etableres før kastefeltet. På grunn av dette måtte fremdriftsplanen legges om, for kastefelt og kunstgressbane hadde felles entreprise. Det ble skissert ny fremdriftsplan – at hele prosjektet (park, kastefelt og kunstgress) skulle være ferdig i 2019. Men så viser det seg at parken vil ta lengre tid å prosjektere enn forutsatt, noe som gjør at park/kastefelt først kunne gjennomføres i løpet av 2020.

Men Kulturdepartementet kan gi dispensasjon slik at kunstgresset kan etableres i år. På den måten kan byggetiden for kunstgressbanen ligge innenfor kvinnefotballens VM-pause som strekker seg fra 19. mai til 26. juli. For Arna-Bjørnar og fotballklubbene i Bergen ville dette bety at behovet for å spille hjemmekampene i 2019 ville bli begrenset til én kamp, og at man dermed slapp å belaste andre baner som var hardt belastet pgå grunn av byggearbeider blant annet med Arena Nord.

Dersom man velger å følge den nye fremdriftsplanen fremlagt av Bymiljøetaten – at banen skal ferdigstilles i 2020, vil det få store konsekvenser for Arna-Bjørnar. Det betyr at ytterlige hjemmekamper må spilles på andre baner, noe som vil være uheldig for en toppserieklubb som mister hjemmebanen store deler av sesongen. Det vil også ha betydning for breddeidretten som skriker etter mer banekapasitet i bydelen.

På komitemøte 19. februar innstilte byrådet at Bergen kommune utnytter VM-pausen i mai/juni/juli 2019 og etablerer kunstgress på Arna Idrettspark. Våtmarksparken og kastefelt etableres tidligst mulig 2020. Dessverre kom Høyre med et motforslag der de fikk flertall for at kunstgresset blir etablert til neste år. Saken kommer i bystyret 13. mars.

I denne saken har det skjedd ting som ingen kunne forutse på forhånd, derfor må det være lov å bruke sunn fornuft og se helheten i prosjektet, og gjennomføre det som er totalt sett er best for idretten. Det blir å igangsette kunstgressbanen og grunnarbeidene for kastefelt i sommer, og at kastefelt bygges så tidlig som mulig neste år. Håper opposisjonen i bystyret snur til bystyremøte 22. mars. Jeg avslutter med noe som mange andre har nevnt, dette hadde ikke skjedd om vi hadde byttet Brann ut med Arna Bjørnar.

Arna - Bj¿rnar slo Trondheims - ¯rn 6-1 p Arna stadion

Arna - Bj¿rnar slo Trondheims - ¯rn 6-1 p Arna stadion Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags