Det finnes både gode og dårlige bompenger

Av

I mange bompakker ligger det veiprosjekter som strider med målet om null vekst i personbiltrafikken. Disse må lukes ut.