Det går feil veg her på oljeberget

Av

I dag burde Stortinget samla ha tillyst klimakrisa som en nasjonal naudsituasjon.