Det høye sykefraværet er et rop om bedre vilkår

– Vi er nødt til å ta innover oss det virkelige problemet i barnehagesektoren, skriver Tone Digranes. FOTO: NTB / SCANPIX

– Vi er nødt til å ta innover oss det virkelige problemet i barnehagesektoren, skriver Tone Digranes. FOTO: NTB / SCANPIX

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er umulig å endre sykefraværet ved hjelp av de verktøy og midler som IA-avtalen stiller til rådighet.

DEL

Meninger«Én ansatt alene med 15 barnehagebarn; det er hverdagen i hundrevis av barnehager i landet vårt. Hva skjer dersom brannalarmen går, og den voksne må evakuere alle 15 alene?»

De aller fleste av oss har nok hørt historier fra barnehagehverdagen der ansatte forteller om utilstrekkelige rammevilkår. Mange barn blir ikke fulgt opp på en tilfredsstillende måte, og det pedagogiske tilbudet er svekket. Enkelte er også bekymret for sikkerheten til barna.

Endelig tør barnehageansatte å fortelle hvordan forholdene i mange barnehager faktisk er. Det fortjener de aller yngste, som ikke har forutsetninger til å kunne si ifra selv.

Men det er også på tide å rette et blikk mot de ansatte. Hvordan opplever de å stadig vekk komme til kort i yrket de brenner for? Mange av svarene finner vi sannsynligvis bak tallene i sykefraværsstatistikken.

Nye tall fra Kommunenes sentralforbund viser at barnehagene har høyest sykefravær av alle tjenesteområder i kommunene. Og hele en av tre barnehagelærere oppgir at deres langtidsfravær helt eller delvis skyldes jobben. Barnehagelærerne rapporterer om høye emosjonelle krav, støyproblematikk og krevende fysiske arbeidssituasjoner. Det fører til økt risiko for psykiske helseplager, legemeldt sykefravær og arbeidsulykker, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt.

(Fortsetter under bildet.)

Tone Digranes i Utdanningsforbundet.

Tone Digranes i Utdanningsforbundet. Foto:

Den nye IA-avtalen legger opp til sykefraværsarbeid med fokus på eksplisitte bransjer, og barnehagesektoren er naturlig nok en av bransjene som er pekt ut. Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har funnet at rimelig arbeidsbelastning og et godt faglig fellesskap, er faktorer som reduserer sykefraværet i barnehagene. Ser vi disse nærværsfaktorene sammen med arbeidsvilkår og rammebetingelser, forstår vi at det er umulig å endre sykefraværet ved hjelp av de verktøy og midler som IA-avtalen stiller til rådighet.

Vi er nødt til å ta innover oss det virkelige problemet i barnehagesektoren: Den er kraftig underfinansiert, og krav og forventninger er ikke i tråd med rammebetingelsene som gis. Det fører til en urimelig høy arbeidsbelastning og gjør arbeidstakerne syke.

Først etter at tilstrekkelig bemanning og kompetanse er på plass, kan ledere og tillitsvalgte bidra i et systematisk og forskningsbasert arbeid med å få ned sykefraværet. Per i dag må vi se på sykefraværet som et rop om bedre rammevilkår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags