Det store «taxiranet»

Av

Jeg skal alltids tåle et tap på femti kroner. Det er ikke beløpet som irriterer meg, det er prinsippet.