En bagatellisering av seksuell orientering

Av

Vi kan ikke tillate at noen reduserer enkelte menneskers verd fordi de har et trekk ved seg som man ikke liker.